Lid worden

Lid worden van volleybal

Wil je ook volleyballen? Meld je dan aan als lid.
De aan- en afmeldingsformulieren voor een nieuw spelend lid zijn hier te vinden. Ook is tegenwoordig het AVG-formulier noodzakelijk om in te vullen bij een aanmelding. De ingevulde formulieren kunnen ingeleverd worden bij Sanne Dijkstra Klokslach 29 in Koudum of mail naar: volleybaloeverzwaluwen@hotmail.com

Lidmaatschap opzeggen
Het opzeggen van een lidmaatschap is alleen mogelijk via het aan- en afmeldingsformulier. De incasso voor de contributie is per kwartaal. Bij een opzegging halverwege een kwartaal is de contributie voor het gehele kwartaal verschuldigd. Er wordt geen restitutie van contributie verleend over het betreffende kwartaal. Het afmeldingsformulier dient een maand voor aanvang van een nieuw kwartaal binnen te zijn bij de ledenadministratie. Dus opzeggen voor 1 december, 1 maart, 1 juni of 1 september. 

Adreswijziging
Voor een goede bereikbaarheid van de leden en een correcte administratie, is het van belang dat de vereniging over de juiste adresgegevens van de leden beschikt. In geval van een adreswijziging, dit graag tijdig schriftelijk of via e-mail, doorgeven aan de ledenadministratie. (volleybaloeverzwaluwen@hotmail.com)