Contact

Contact

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter – Gert-Jan Baak
voorzitter@volleybal.oeverzwaluwen.nl

Secretaris – Mirjam Boersma
secretaris@volleybal.oeverzwaluwen.nl

Penningmeester – Danielle Zwerver
penningmeester@volleybal.oeverzwaluwen.nl

Ledenadministratie –
ledenadministratie@volleybal.oeverzwaluwen.nl

De TC bestaat uit:

Technisch Coördinator- Johan Folmer – jo.folmer@live.nl

TC leden jeugd – Mirjam Boersma – mirjam.boersma@hetnet.nl

TC leden Dames senioren – Grietje Lyclema – grytsjelyklema@hotmail.com

TC leden Heren senioren – Luut Dijkstra – luutdijkstra@gmail.com

Adres sporthal:
Dominee L. Tinholtstraat 5
8723 CW
Koudum

Sporthal

Meer informatie over de sporthal en hoe deze te reserveren zie je op de pagina