Bestuur en commissies

Commissies

Er zijn een aantal commissies die onze verenigingen draaiende houden. Hieronder worden de commissies genoemd met de daarbij horende contactpersonen en mailadressen. Bij vragen of het invullen van een vacature, kunnen deze personen benaderd worden. Ook wanneer u wilt weten wat deze commissies inhouden, kunnen de contactpersonen gemaild worden.

 

Pr en Communicatie: Simone Kemker
oeverzwaluwenvolleybal-sponsor@hotmail.com

Ledenadministratie: Sanne Dijkstra,
volleybaloeverzwaluwen@hotmail.com

Sponsorcommissie: Feikje Zwerver/ Berber Bruinsma/ Ilse de Jong / Simone Kemker, oeverzwaluwenvolleybal-sponsor@hotmail.com

Coördinator Vrijwilligers: Vacant,
volleybaloeverzwaluwen@hotmail.com

Activiteiten commissie: Rienke de Koe / Baudina vd Veer, Vacature,
rienkedekoe@hotmail.com en  baudina.veer@hotmail.com,

Kleding commissie: Sietske vd Velde /  Janine Kemker,
sfvelde@gmail.com 

Scheidsrechters coördinator: Sietze Sjerp Hoekstra/ Jelle vd Velde, volleybaloeverzwaluwen@live.nl

 

 

 

Sporthal

Meer informatie over de sporthal en hoe deze te reserveren zie je op de pagina