Bestuur en commissies

Commissies

Er zijn een aantal commissies die onze verenigingen draaiende houden. Hieronder worden de commissies genoemd met de daarbij horende contactpersonen en mailadressen. Bij vragen of het invullen van een vacature, kunnen deze personen benaderd worden. Ook wanneer u wilt weten wat deze commissies inhouden, kunnen de contactpersonen gemaild worden.

Website beheer: Britt Haytema, britthaytema@hotmail.nl
Pr en Communicatie: Simone Kemker / Berber Bruinsma, oeverzwaluwenvolleybal-sponsor@hotmail.com
Ledenadministratie: Sanne Dijkstra, volleybaloeverzwaluwen@hotmail.com
Sponsorcommissie: Feikje Zwerver/ Berber Bruinsma/ Ilse de Jong / Simone Kemker/ Janine Kemer, oeverzwaluwenvolleybal-sponsor@hotmail.com
Coordinator Vrijwilligers: Vacant, volleybaloeverzwaluwen@hotmail.com
Activiteiten commissie: Rienke de Koe / Baudina vd Veer, Vacature, rienkedekoe@hotmail.com en  baudina.veer@hotmail.com,
Kleding commissie: Sietske vd Velde, sfvelde@gmail.com 
Scheidsrechters coördinator: Sietze Sjerp Hoekstra/ Jelle vd Velde, volleybaloeverzwaluwen@live.nl

 

 

 

Sporthal

Meer informatie over de sporthal en hoe deze te reserveren zie je op de pagina