Beste leden,

Als gevolg van de coronamaatregelen van 13 oktober worden alle competities, inclusief de Eredivisie- , Beker en jeugdcompetities, per 14 oktober 22.00 uur voor tenminste 4 weken stilgelegd.
De Nevobo kiest er voor om alle wedstrijden van woensdag 14 oktober ook stil te leggen. Daarnaast komen geplande CMV toernooien (die geen onderdeel zijn van een competitie)  in deze periode te vervallen.
Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingen uitsluitend zijn toegestaan met een maximale groepsgrootte van 4 personen per veld en met continue inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel.
Jeugdteams tot 18 jaar mogen ‘gewoon’ blijven trainen. Wedstrijden onderling met teams van de eigen club zijn wel toegestaan.

Deze maatregelen hebben, bovenop de ontwikkelingen van de afgelopen weken, veel impact op het verdere verloop van de competities. De Nevobo werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg van de competities.  De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie.

In vervolg op de extra Corona maatregelen die gisteren zijn afgekondigd heeft het bestuur besloten om dit jaar geen fysieke ledenvergadering te houden. 

Wij vinden het van belang dat iedereen kennis kan nemen van de voorstellen vanuit het bestuur en dat er voldoende gelegenheid is om hierop te reageren. Gezien de huidige situatie vinden wij het echter niet verantwoord om hiervoor een fysieke bijeenkomst te organiseren, welke dan ook nog een beperkter aantal leden toe laat dan we normaal gesproken op onze ledenvergadering mogen verwelkomen.

Dat betekent dat de geplande vergadering op 21 oktober komt te vervallen en dat wij alle informatie per email zullen opsturen.

Hierna zal een periode van 2 weken genomen worden om de leden gelegenheid te geven om te reageren op de stukken (dit kan via email naar de secretaris of via een telefonisch overleg (op afspraak)) waarna we als bestuur binnen 2 weken met een terugkoppeling zullen komen.


Vriendelijke groet,
Bestuur en commissies